Co oznacza skrót “etc “? Biuro tłumaczeń “Polglish” tłumaczenia polski-angielski

co to jest etc

W ETN inwestor nabywa długoterminową obligację, której wydajność jest powiązana z wydajnością konkretnego indeksu lub aktywa bazowego. Gdy obligacja osiąga termin zapadalności, inwestor otrzymuje zyski zgodnie z wydajnością indeksu. Jednakże, w przeciwieństwie do ETF, ETN nie posiada fizycznych aktywów, co wiąże się z pewnym ryzykiem.

co to jest etc

Czym jest ETF?

Wartość udziału zwykle odzwierciedla zmiany cen surowca na rynku. ETF działa na zasadzie pasywnego zarządzania, co oznacza, że celem jest dokładne odzwierciedlenie wydajności wybranego indeksu, a nie aktywne zarządzanie. https://www.forexpulse.info/ Dzięki temu koszty zarządzania są zazwyczaj niższe w porównaniu do aktywnych funduszy. Inwestorzy mogą nabyć udziały ETF na giełdzie w trakcie sesji handlowej, co daje im elastyczność w zarządzaniu swoimi inwestycjami.

ETC w samochodzie — dawka wiedzy na temat działania elektronicznego sterowania przepustnicą

Czujnik natychmiast reaguje na komendę zmiany położenia przepustnicy. Ignorowanie wadliwego mechanizmu może skutecznie utrudnić jazdę, wpłynąć na komfort podróży, jak i jej bezpieczeństwo. Skrótu etc. używa się więc zwykle na końcu jakiegoś wyliczenia. Wykorzystuje się go po to, aby nie podawać kolejnych elementów, które są do siebie pod jakimś względem podobne. Tym samym nadawca wypowiedzi pokazuje, że podanych elementów jest wiele, ale z uwagi na ich podobieństwo nie trzeba wymieniać ich wszystkich bez szkody dla treści komunikatu i zrozumienia go przez odbiorcę – ten zaś i tak będzie wiedział, o czym mowa. Skrót może być stosowany również w celu zaznaczenia, że elementy opisu powtarzają się w sposób cykliczny.

Bardzo lubimy ciasteczka, ale jeszcze bardziej cenimy Twoją prywatność

  1. Emitent ETC kupuje lub posiada odpowiednią ilość surowca, a inwestorzy nabywają udziały w tym ETC.
  2. Każdy z tych instrumentów ma swoje cechy, zalety i ryzyka, które należy dokładnie przeanalizować.
  3. Podane informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej.
  4. Różnice między krajowymi systemami szkolnictwa wyższego mogą prowadzić do problemów z uznawaniem kwalifikacji i okresów studiów za granicą.
  5. Jeśli wybierzesz opcję „Odrzuć wszystko”, w Twojej przeglądarce będą przechowywane wyłącznie niezbędne do funkcjonowania witryny pliki cookie.

ETC stosujące zabezpieczony dług to najczęściej instrumenty stosujące częściową replikację fizyczną, czyli rzeczywiście kupujące konkretny towar za pieniądze inwestorów. Najczęściej są to oczywiście ETC na metale szlachetne, takie jak złoto, srebro, czy platyna, nie znajdziemy https://www.investdoors.info/ natomiast fizycznego ETC na ropę, gaz ziemny, czy kukurydzę. Może być to zarówno dług niezabezpieczony (unsecured debt), jak i dług zabezpieczony w przypadku ETC, które lokują kapitał w konkretny surowiec (np. złoto), który jest przechowywany przez depozytariusza.

Artykuły związane z ETF i ETC

co to jest etc

ETC to skrót od Exchange Traded Commodity, co można przetłumaczyć jako towar/surowiec notowany na giełdzie. W sieci można znaleźć wiele definicji, w których ETC jest określany jako “fundusz notowany na giełdzie, który inwestuje w jakiś surowiec”. W standardowych modelach pojazdów wciśnięcie gazu https://www.forexgenerator.net/ powoduje ruch linek, połączonych z zaworem motylkowym przepustnicy. Prowadzi to do dopływu powietrza dostarczanego do cylindrów, co sprawia, że samochód nabiera mocy. Wiele nowoczesnych samochodów posiada elektroniczne sterowanie, które pozwala na szybkie wysłanie sygnału do modułu sterowania.

etc – co to znaczy

co to jest etc

ETC jest odmianą ETN, jednak skupia się na śledzeniu indeksów surowcowych. To, że instrument notowany na giełdzie, który pozwala nam zainwestować w jakiś konkretny surowiec albo koszyk surowców jest notą giełdową ma dla nas dość ważne, chociaż niezauważalne na pierwszy rzut oka konsekwencje. Etc. to skrót od wyrażenia et cetera, które oznacza ‘i tak dalej’. Skrót ten stawia się na końcu wyliczenia, aby podkreślić, że jego elementy pojawiają się cyklicznie. ETC, które stosują replikację swapową najczęściej za swój benchmark cenowy przyjmują indeks oparty na wycenie kontraktów terminowych na konkretny surowiec czy towar.

ETF, czyli fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, to popularna forma inwestycji, która umożliwia inwestorom inwestowanie w różne aktywa, take jak akcje, obligacje czy surowce. Kluczową cechą ETF jest ścisłe śledzenie konkretnego indeksu rynkowego lub sektorowego. Mechanizm ten polega na zakupie koszyka aktywów zgodnie z wagami występującymi w indeksie, co z kolei pozwala na replikację jego wydajności.

Bardziej szczegółowy opis systemu ECTS zawiera przewodnik dla użytkowników ECTS. Większość państw w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego przyjęła ECTS i w coraz większym stopniu korzysta z systemu transferu i akumulacji punktów. ECTS umożliwia zaliczenie na poczet programu studiów na jednej uczelni punktów uzyskanych na innej uczelni.

Istnieją nowe formy inwestycji, które przyciągają uwagę wielu inwestorów na całym świecie. Jeśli nie słyszałeś o ETF-ach, ETC i ETN-ach, w tym wpisie dowiesz się, czym one są i jaka jest między nimi różnica. Używamy plików cookie i podobnych technologii do analizy statystyk odwiedzalności i innych celów opisanych w Polityce prywatności.

Jest to sytuacja, w której cena spot surowca (aktualna cena rynkowa) jest niższa niż cena kontraktu futures rozliczanego w przyszłości. Przy rolowaniu wartość contango jest stratą ETC, a warto wiedzieć że są one wykonywane cyklicznie. Może się zatem okazać, że przy dużym contango zanotujemy stratę, mimo tego że nasz surowiec zyskał na wartości. Zjawiskiem przeciwnym jest backwardation (czyli wtedy, gdy cena spot jest wyższa niż cena kontraktu wygasającego w przyszłości). System ECTS ma ułatwić studentom studiowanie na różnych uczelniach. Katalogi kursów, porozumienia o programie zajęć i wykazy zaliczeń pomagają w uznawaniu i przenoszeniu punktów uzyskanych przez studentów podczas studiów za granicą.

Większość złożonych systemów posiada wiele zabezpieczeń. Jeżeli przepustnica nie działa prawidłowo, elementy sterujące próbują zamknąć dopływ powietrza i powrócić do biegu jałowego (najniższa prędkość obrotowa pojazdu). Etc. to skrót od łacińskich słów et cetera (wymawianych jako et cetera), które oznaczają i tak dalej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *